Onze commissies

Studievereniging Planck heeft naast een bestuur ook een aantal commissies. Op deze pagina staat over elke commissie meer informatie. Mocht je nu enthousiast zijn en je in willen zetten voor een bepaalde commissie, geef je dan hier op!

Op dit moment heeft Planck de volgende commissies:

Activiteitencommissie (AcCie)

De Activiteitencommissie (AcCie) organiseert informele, ontspannende, niet studie-gerelateerde activiteiten. Zij organiseren een aantal activiteiten die elk jaar wel terugkomen, maar verder staat het hen ook vrij om origineel te zijn en krijgen zij ruimte om meer te organiseren indien dit mogelijk is betreffende de planning.

Heb je vragen aan de AcCie, mail dan naar activiteiten-planck@fontys.nl.

Barcommissie (BaCo)

De Barcommissie (BaCo) is een nieuwe commissie die tijdens de 17e bestuursperiode is opgericht. Deze commissie valt onder drie studieverenigingen, naast Studievereniging Planck ook onder Sv. Innovum en BGE. Het is een op zich staande commissie die verantwoordelijk is voor Lokaal 040, de bar op Nexus tegenover de catering. Om je aan te melden voor deze commissie moet je contact opnemen met Lokaal 040 zelf.

Heb je vragen aan de BaCo, mail dan naar Lokaal040@fontys.nl.

Lustrumcommissie

Elke vijf jaar is het tijd om het lustrum van Planck te vieren en om aan de buitenwereld te tonen wat Planck, in alle jaren van bestaan, heeft bereikt! Om het lustrum tot een groot succes te maken, zorgt de Lustrumcommissie voor de organisatie ervan. Zij zullen trachten om voor alle leden onvergetelijk activiteiten te arrangeren. Een fundament om met Planck weer vijf jaar verder te groeien. Er is niet elk jaar een Lustrumcommissie.

Heb je vragen aan de Lustrumcommissie, mail dan naar activiteiten-planck@fontys.nl.

Merchandisecommissie

De Merchandisecommissie zoekt naar de leukste merchandise voor de vereniging en maakt hier ook de ontwerpen voor. Eerder lag dit in het takenpakket van het bestuur, maar om voor nog betere en leukere producten te kunnen zorgen is deze commissie opgericht. Er zal dus ook zeker worden nagedacht over nieuwe merchandise. 

Heb je vragen aan de Merchandisecommissie of wil je een suggestie doen voor merchandise, mail dan naar media-planck@fontys.nl

Publieke Relatiecommissie

De Publieke Relatiecommissie ontwerpt alle posters en flyers ter promotie van de activiteiten georganiseerd door Studievereniging Planck en bekommert zich over de social media van de studievereniging. Op de social media platforms, Instagram en Facebook, wordt door de Publieke Relatiecommissie creatieve content geplaatst. Dit gebeurt naast de promotie van activiteiten en sponsorgerelateerde zaken die ook geplaatst moeten worden door de Publieke Relatiecommissie. Daarnaast zal de Publieke Relatiecommissie de activiteiten mond tot mond promoten.

Heb je vragen aan de Publieke Relatiecommissie, mail dan naar media-planck@fontys.nl.

Reiscommissie (ReCo)

De Reiscommissie (ReCo) organiseert studiegerelateerde reizen naar het buitenland. Hierin komen naast de studiegerelateerde activiteiten, zoals een bedrijfsbezoek, ook ontspannende activiteiten voor in het programma. Daarnaast bekijkt de commissie of er ook andere reizen mogelijk zijn.

Heb je vragen aan de ReCo of wil je een voorstel doen voor een (inter)nationale reis, mail dan naar reizen-planck@fontys.nl.

Seminar- & Excursiecommissie (SExCie)

De SExCie verzorgt ieder jaar opnieuw een aantal gastcolleges op school van afgestudeerden van onze faculteit of door werknemers in het vakgebied die aansluiten op een van onze studies. Ook verzorgen ze excursies naar aansluitende bedrijven of naar beurzen.

Heb je vragen aan de SExCie of wil je een leuk seminar of excursie aandragen, mail dan naar externezaken-planck@fontys.nl.

Studiecommissie (StuCie)

De StuCie is de commissie die zorgt voor hulp bij de studie, ondersteunende cursussen en het bijwerken van de minor-database en master-database wordt door hen gedaan. De commissie organiseert ook cursussen en schrijft handleidingen.

Heb je vragen aan de StuCie of heb je suggesties, mail dan naar onderwijs-planck@fontys.nl.

Commissie ‘Van de Bovenste Planck’

De commissie ‘Van de Bovenste Planck’ (VdBP) is verantwoordelijk voor het schrijven van de magazines. Hierin staan de activiteiten van de vereniging, interessante studiegerelateerde artikelen, interviews, maar ook onderzoeken, projecten en stages van de studenten van TNW. Het is een institutioneel magazine waar student en medewerker centraal staat ten behoeve van een hechtere studie-community.

Heb je leuke onderzoeken of projecten voor in het magazine of ideeën voor andere artikelen, mail dan naar media-planck@fontys.nl.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close