Vereniging

Studievereniging Planck is opgericht op 10 maart 2014 door studenten van de faculteit Toegepaste Natuurwetenschappen van Fontys Hogescholen te Eindhoven. De vereniging vertegenwoordigt de bachelor opleidingen Applied Science en Technische Natuurkunde, behorende tot het genoemde instituut. Planck heeft als primair doel het voorzien van zijn leden van hulp voor de studie. Naast directe hulp voor de studie, proberen we ook studenten te helpen met het opbouwen van een netwerk en met het vinden van mogelijke locaties voor stage of afstuderen. Ook wordt er jaarlijks een studiereis georganiseerd.

De vereniging wordt volledig gerund door studenten van het instituut, zowel het bestuur als de commissies worden gevuld met studenten. Alle activiteiten worden dus ook georganiseerd door en voor onze eigen studenten. Doordat ze dit doen, ontwikkelen ze een erg nuttige kennis, welke uitstekend past op een CV en waar competenties mee aan te tonen zijn.

Alleen al door het deelnemen aan studie-gerelateerde activiteiten, doet een student van TNW extra kennis op rondom diens studie en hij of zij zal deze kennis goed kunnen gebruiken in de toekomst.

Je kunt als lid actief deelnemen aan de vereniging, door een functie te vervullen in het bestuur of door plaats te nemen in een van de volgende commissies: Activiteitencommissie, Barcommissie, Merchandisecommissie, PR-commissie, Reiscommissie, Seminar- & Excursiecommissie, Studiecommissie, Commissie ‘Van de Bovenste Planck en de Lustrumcommissie.

Om je aan te melden voor bestuur, klik hier. Om je aan te melden voor een commissie, klik hier.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close