Competentie ontwikkeling

‘De opleiding Applied Science is competentiegestuurd. Dat wil zeggen dat er getoetst wordt op competenties. Dit houdt in dat bij de beoordeling niet alleen kennis en vaardigheden meetellen, maar ook eigenschappen als bereidheid en vermogen tot samenwerken, systematisch kunnen werken, efficiënt informatie kunnen verzamelen, enzovoort.’

– Officiële omschrijving vanuit AS –

Nou is de omschrijving voor veel studenten nog best vaag, dus daarom deze uitleg.

Je kan de competentieontwikkeling zien als het sparen van badges bij de scouting. Wil je de kanobadge dan zul je x aantal keer moeten gaan kanoën en onder begeleiding kanoles hebben gegeven. Stel er is een kanobadge op een hoger niveau te behalen dan moet je x+x keer gaan kanoën, meerdere lessen zelfstandig kanoles hebben gegeven en zelfs je eigen kano hebben gemaakt.

Dit zijn dan ook eisen, voldoe je hier niet aan dan krijg je de badge niet.

Ditzelfde geldt dan ook voor de competenties. Op Canvas staat het overzicht met alle competentie-eisen (presentatie-indicatoren) die je per competentie en per niveau (I t/m IV) moet aantonen. Al dit staat al verzameld in het competentie-ontwikkelplan. Ook staat al deze informatie heel uitgebreid op https://appliedscience.nl/. Deze site wordt door alle hogescholen in de toegepaste wetenschappen in Nederland gebruikt. Bij onze eigen opleiding is er van een aantal van de presentie-indicatoren een compactere beschrijving gemaakt. Elke opleiding mag per competentie de uitwerking en het uiteindelijk niveau bepalen, die de studenten aan het eind van hun studie moeten hebben aangetoond. De toepassing en het eindniveau kan dus per opleiding en per opleidingsniveau verschillen. De meeste opleiding hanteren voor de competenties Onderzoeken, Experimenteren en Ontwikkelen wel de tussenniveaus I t/m III.

In het competentieprofiel zijn de competenties en handelingsindicatoren beschreven voor een beroepsoefenaar met vijf jaar werkervaring na het afstuderen aan een van de opleidingen van het domein Applied Science (niveau IV, hoogste niveau)

-Appliedscience.nl/profielbeschrijving/competentietabellen -> Bijlage III als geheel

Het aantonen van de competenties zul je zelf in een duidelijk document per competentie en per niveau moeten uit/beschrijven en onderbouwen met voorbeelden en daaraan gekoppeld bewijsmateriaal. Dit is voor veel studenten ook nog eens een knelpunt. Hoe schrijf je nou een zelfbeoordeling?

Je kan de onderbouwing een beetje zien als een sollicitatie/motivatiebrief. Jij moet aan de lezer uitleggen waarom die persoon in kwestie jou die functie – competentie op een bepaald niveau in dit geval – zou moeten geven. Probeer daarom ook alle twijfel uit je verhaal te halen. I.p.v. ‘ik denk dat ik deze competentie heb gehaald, omdat’ schrijf je ‘ik kan deze competentie aantonen, omdat’. De assessoren moeten zien dat jij veel hebt nagedacht over deze ontwikkeling en je dit dus ook met overtuiging aan hun duidelijk kan maken. Waarom zou een assessor jou het niveau van een competentie toekennen als jij niet overtuigd bent dat je hem kan aantonen? Uiteraard kan het zo zijn dat jij vindt dat je een competentie kunt aantonen en de assessor dat niet vindt. In dit geval is het belangrijk om feedback te vragen. Om te beginnen kan je bij je studentcoach terecht. Maar ook de assessoren denken graag met jullie mee.

Pro-tip: heb je van te voren nog een vraag waar je met je studentcoach niet uitkomt? De assessoren hebben een mailadres en zijn bereid jullie met concrete vragen te helpen.

Probeer het daarin ook te zien als statistiek, het gaat niet 100% om het antwoord (je kan namelijk vrij weinig met 100% zekerheid zeggen) maar het gaat erom dat je er over hebt nagedacht, dat je er bewust mee bezig bent geweest en dat je je realiseert iets te hebben geleerd/een probleem te hebben opgelost.

Praktische informatie

Op Canvas staat in de cursus AS Algemene Informatie alle benodigde informatie over de competentie-ontwikkeling en je zelfbeoordeling van het CEP-AS (Competentie Examen Portfoliocheck-AS). Let wel op dat je de pagina opent van je eigen cohort. Cohort 2019 had namelijk nog wel een CE2 maar deze is geschrapt vanaf cohort 2020.

In het SLBprogramma in de hoofdfase op Canvas is daar voldoende aandacht voor. Hierin hoort ook een handleiding voor het schrijven van de zelfbeoordeling met voorbeelden van andere studenten. Ook hier kies je voor de cursus van het juiste cohort. In de loop van je studie houd je je eigen ontwikkeling bij in je competentie-ontwikkelplan. Daarin kan je ook meteen activiteiten bedenken voor competenties die nog wat aandacht nodig hebben.

Tijdens je studie oefen je meerdere keren met het schrijven van zo’n zelfbeoordeling. Zoals na je ASIA,  na je derdejaars stage (voorheen voor CE2). Je bent dan in staat om een zelfbeoordeling te schrijven aan het begin van je afstudeerstage (voorheen voor CE3-P, nu gewoon CE-P met P voor portfolio).

Door tijdens je studie jouw competentieontwikkeling goed in de gaten te houden ben je aan het eind goed voorbereid voor het laatste beoordelingsmoment: het Criterium Gericht Interview (CGI). Het CGI is een interview waarbij de assessoren jou zullen ondervragen over competenties waarover nog onduidelijkheid bestaat n.a.v. je CEP of die tijdens het afstuderen nog aan de orde zijn geweest. Zij doen dan de final check op de eisen van de competentieontwikkeling. Tijdens dit gesprek heb je dus als student ook de gelegenheid om de competenties die nog niet op het vereiste of geclaimde niveau aangetoond zijn, alsnog aan te tonen. Alle al aangetoonde competenties per niveau worden tijdens het CGI niet meer besproken.

BELANGRIJK: je hebt altijd bewijsmateriaal nodig om de argumenten in je zelfbeoordeling te ondersteunen. Hiervoor zijn dan ook de ondertekende formulieren extra activiteiten nodig voor activiteiten die niet in Progress worden opgenomen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close