Besturen

Het bestuur van Studievereniging Planck bestaat sinds haar oprichting in 2014 uit vijf personen. Sinds 2018 is er ook een Commissaris Onderwijs en zijn er zes functies binnen het bestuur. Het bestuur van Sv. Planck wisselt per semester. Er zullen dus per jaar twee besturen plaatsnemen, een najaar- en een voorjaarbestuur.

De functies van het bestuur zijn Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en de Commissarissen Interne Zaken, Externe Zaken en Onderwijs, deze worden onder aan de pagina verder verklaard. Het bestuur zorgt voor de communicatie naar en tussen de commissies en naar andere instanties.

Het huidige bestuur is het 20e bestuur van Sv. Planck.

Voorzitter: Simone Boltjes
Secretaris: Bente Megens
Penningmeester: Max Eggenkamp
Commissaris Interne Zaken: –
Commissaris Externe Zaken: –
Commissaris Onderwijs: –

De Voorzitter is het gezicht van de vereniging. Hij/zij zit alle bestuursvergaderingen voor en leidt de Algemene Ledenvergadering (ALV). De Voorzitter controleert en leidt het bestuur en is daarmee ook de eindverantwoordelijke van het bestuur.

De Secretaris houdt het archief, administratie en mailcontact van de vereniging bij. Daarnaast notuleert de Secretaris alle vergaderingen en is hij/zij de rechterhand van de Voorzitter. De Secretaris is de algemene regelmiep van de vereniging.

De Penningmeester beheert de bankrekening en overige algemene financiën. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de begroting en handelt declaraties en facturen af.

De Commissaris Interne Zaken is verantwoordelijk voor de meeste activiteiten, maar ook het magazine en promotie en is dan ook de commissaris van de meerderheid van de commissies. Hij/zij is de brug van het bestuur naar de leden. Daarbij zorgt de Commissaris Interne Zaken voor goede communicatie binnen de vereniging.

De Commissaris Externe Zaken behoudt het contact met de sponsoren van de vereniging en probeert nieuwe contacten te leggen met mogelijk nieuwe sponsoren. Ook stelt de Commissaris Externe Zaken het sponsorplan op. Daarbij heeft de Commissaris Externe Zaken de Seminar & Excursiecommissie onder zich.

De Commissaris Onderwijs waarborgt vanuit de studievereniging de kwaliteit van het onderwijs voor Technische Natuurkunde en Applied Science. Daarbij heeft de Commissaris Onderwijs de Studiecommissie onder zich.

Ben jij nu enthousiast geworden en wil jij graag het bestuur joinen? Meld je hier aan!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close