Commissies

Op dit moment heeft Planck de volgende commissies:

  • Activiteitencommissie (AcCie)

De AcCie is de commissie die zorgt voor alle niet studie-gerelateerde activiteiten. Hieronder vallen verschillende feestjes gedurende het jaar, waaronder ook een galabal, sportactiviteiten en spelletjesmiddagen of –avonden.

Heb je vragen aan de AcCie of wil je een leuke activiteit aandragen, mail dan naar activiteiten-planck@fontys.nl

  • Lustrumcommissie

Elke vijf jaar is het tijd om het lustrum van Planck te vieren en om aan de buitenwereld te tonen wat Planck, in alle jaren van bestaan, heeft bereikt! Om het lustrum tot een groot succes te maken, zorgt de Lustrumcommissie voor de organisatie ervan. Zij zullen trachten om voor alle leden onvergetelijk activiteiten te arrangeren. Een fundament om met Planck weer vijf jaar verder te groeien. Er is niet elk jaar een Lustrumcommissie.

  • Promotiecommissie (ProCo)

De ProCo is verantwoordelijk voor het fysiek promoten van nieuwe evenementen. Zij zorgen voor het promotiemateriaal van zowel de vereniging in het algemeen als voor de andere commissies om evenementen te promoten.​

  • Reiscommissie (ReCo)

De ReCo verzorgt ieder jaar opnieuw de grotere reizen. Denk hierbij onder andere de CERN-reis en Münchenreis.

Heb je vragen aan de ReCo of wil je een voorstel doen voor een (inter)nationale reis, mail dan naar reizen-planck@fontys.nl

  • Seminar- & Excursiecommissie (SExCie)

De SExCie verzorgt ieder jaar opnieuw een aantal gastcolleges op school van afgestudeerden van onze faculteit of door werknemers in het vakgebied die aansluiten op een van onze studies. Ook verzorgen ze excursies naar aansluitende bedrijven of naar beurzen.

Heb je vragen aan de SExCie of wil je een leuk seminar of excursie aandragen, mail dan naar externezaken-planck@fontys.nl

  • Social media commissie (SoCo)

De social mediacommissie (SoCo) bekommert zich over de social media en de website van Studievereniging Planck. Zij produceren creatieve content voor deze platformen en zorgen ervoor dat door Planck georganiseerde evenementen gepromoot worden via Instagram, Facebook en eventueel de website. Ook de promotie van sponsor gerelateerde zaken op de social media wordt door de SoCo geregeld.

Heb je ideeën voor content, mail dan naar media-planck@fontys.nl

  • Studiecommissie (StuCie)

De StuCie is de commissie die zorgt voor hulp bij de studie, ondersteunende cursussen en het bijwerken van de minor-database wordt allemaal door hun gedaan.

  • Van de Bovenste Planck

De commissie Van de Bovenste Planck heeft als doel om alle studenten, medewerkers en extern geïnteresseerde te faciliteren met een magazine per periode. Hierin staan activiteiten van Planck, interessante studie-gerelateerde artikelen, interviews maar ook onderzoeken, projecten en stages van de studenten van TNW. Het is een institutioneel magazine waar student en medewerker centraal staat ten behoefte van een hechtere studie-gemeenschap. 

Heb je leuke onderzoeken of projecten voor in het magazine of ideeën voor andere artikelen, dan mail naar media-planck@fontys.nl.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close