Commissies

Op dit moment heeft Planck de volgende commissies:

  • Studie commissie (StuCie)

De StuCie is de commissie die zal zorgen voor hulp bij de studie. Bijlessen, ondersteunende stof of gewoon wat extra hulp van de leraar kan hier aangevraagd worden.

  • Seminar- & excursiecommissie (SExCie)

De SExCie verzorgt ieder jaar opnieuw een aantal gastcolleges op school door afgestudeerden van onze faculteit of door werknemers in het vakgebied dat aansluit op een van onze studies. Ook verzorgen ze excursies naar aansluitende bedrijven of naar beurzen.

Heb je vragen aan de SExCie of wil je een leuk seminar of excursie aandragen, mail dan naar sv-planck@fontys.nl

  • Planck Proudly Presents (PPP)

PPP organiseert bijzondere lezingen en symposia met grote namen uit de wereld van de natuurwetenschappen.

  • Activiteitencommissie (AcCie)

De AcCie is de commissie die zorgt voor alle niet studie-gerelateerde activiteiten. Hieronder vallen verschillende feestjes gedurende het jaar, waaronder ook een galabal, sportactiviteiten en spelletjesmiddagen of –avonden.

Heb je vragen aan de AcCie of wil je een leuke activiteit aandragen, mail dan naar sv-planck@fontys.nl

  • Reiscommissie (ReCo)

De ReCo verzorgt ieder jaar opnieuw de grotere reizen. Denk hierbij ook aan reizen, zoals een reis naar CERN, ITER en ESRF.
Heb je vragen aan de ReCo of wil je een voorstel doen voor een internationale reis, mail dan naar sv-planck@fontys.nl

  • PR commissie

De PR is verantwoordelijk voor het promoten van nieuwe evenementen, evenals het beheer van de sociale media en de website. Ook zorgen zij voor het promotiemateriaal voor zowel de vereniging in het algemeen als voor de andere commissies om evenementen te promoten.​

  • Van de bovenste Planck

De commissie van de bovenste Planck heeft als doel om alle studenten, medewerkers en extern geïnteresseerde te faciliteren met een magazine per periode met activiteiten van Planck, interessante studie-gerelateerde artikelen, interviews maar ook onderzoeken, projecten en stages van de studenten van TNW. Het is een institutioneel magazine waar student en medewerker centraal staat ten behoefte van een hechtere studie-community. Heb je leuke onderzoeken of projecten voor in het magazine? Mail dan naar sv-planck@fontys.nl.

  • Introductiecommissie (Intro-organisatie)

De Introraad is verantwoordelijk voor de jaarlijkse introductie van de nieuwe studenten. Denk hierbij aan het verzinnen van de spellen gedurende de week en het onderhouden van de contacten met de locaties en Purple. Sv Planck heeft met deze commissie een nauwe samenwerking met het instituut TNW om een goede aansluiting te vormen met het begin van de opleiding voor de nieuwe studenten.

Voor meer informatie over de introductie kijk op deze website voor TN en deze website voor AS.

Heb je vragen of opmerkingen voor de Introraad, mail dan naar introtnw@fontys.nl

  • Lustrumcommissie

Elke vijf jaar is het tijd om het lustrum van Planck te vieren en om aan de buitenwereld te tonen wat Planck, in alle jaren van bestaan, heeft bereikt. Om dit lustrum tot een groot succes te maken, zorgt de Lustrum Commissie voor de organisatie ervan. Zij zullen trachten om voor alle leden onvergetelijk activiteiten te arrangeren. Een fundament om met Planck weer vijf jaar verder te groeien.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close