Technische Natuurkunde

Met Technische Natuurkunde combineer je jouw interesse voor natuurkunde met de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen op technologisch gebied.

De Bachelor Technische Natuurkunde leidt op tot de graad Bachelor of Applied Science.

In het eerste jaar werk je ieder kwartaal aan een thema. Daar horen practica en vakken bij: Wiskunde, Optica, Mechanica, Warmteleer, Meettechniek, Fysische Chemie, Atoom- & Kernfysica, Elektronica, Elektriciteitsleer en Programmeren. Het tweede jaar staat ook in het teken van thema’s en projecten met vakken als Smart Materials, Quantummechanica, Transportfysica, Thermodynamica en Heat and Mass transfer. Het derde jaar bestaat voor de helft uit een stage en voor de helft uit weer twee thema’s. In het vierde jaar volg je een minor en je studeert af in het bedrijfsleven.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close