Technische Natuurkunde

Met Technische Natuurkunde combineer je jouw interesse voor natuurkunde met de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen op technologisch gebied.

De Bachelor Technische Natuurkunde leidt op tot de graad Bachelor of Applied Science en de titel ingenieur (ing).

In het eerste jaar werk je ieder kwartaal aan een thema. Zoals meten aan beweging, warmtehuishouding, meten aan processen en Fundamenteel onderzoek der materie. Daar horen practica en vakken bij zoals: Wiskunde, Optica, Mechanica, Warmteleer, Meettechniek, Fysische Chemie, Atoom- & Kernfysica, Elektronica, Elektriciteitsleer en Programmeren. Het tweede jaar staat ook in het teken van thema’s en projecten met vakken als Smart Materialen, Kwantummechanica, Transportfysica, Thermodynamica. Het derde jaar bestaat voor de helft uit een stage en de helft uit de A-fase, die bestaat uit een groot project en zes clusters van vakken waarvan er vier gevolgd moeten worden. In het vierde jaar volg je een minor en uiteindelijk studeer je af in het bedrijfsleven.

Voor meer informatie kijk op: Fontys TN

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close